Μεταβατική περίοδος 625-610 π.Χ.

Εξαιτίας της μαζικής παραγωγής, η διακόσμηση των κορινθιακών αγγείων άρχισε να γίνεται σταδιακά από τα τέλη του 7ου αι. π.Χ. πιο τυποποιημένη και αμελής. Οι μορφές γίνονται μεγαλύτερες και πιο ογκώδεις, έως ότου μία μόνο μορφή καλύπτει σχεδόν όλη την επιφάνεια του αγγείου. Ακόμη, εμφανίζεται η τάση να γεμίζουν την κενή επιφάνεια του αγγείου με ρόδακες («horror vacui»). Όστρακα της Μεταβατικής περιόδου έχουν βρεθεί στην αρχαία Μένδη και στον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, από το Καραμπουρνάκι προέρχονται όστρακα από απιόσχημους αρύβαλλους, που φέρουν διακόσμηση από οριζόντιες ταινίες και μία ζώνη με ζώα και χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ. Άλλα όστρακα της Μεταβατικής περιόδου από τον οικισμό αυτό (π.χ. όστρακα από οινοχόες) φέρουν παραστάσεις με ζώα, όπως λιοντάρια ή αίγες και μελανό υάλωμα.