Μιμήσεις κορινθιακών αγγείων

Τόσο το σχήμα όσο και η διακόσμηση των κορινθιακών αγγείων φαίνεται πως εντυπωσίασαν τους κεραμείς των τοπικών εργαστηριών των οικισμών του μυχού του Θερμαϊκού κόλπου, με αποτέλεσμα να θελήσουν να τα μιμηθούν. Επομένως, στις περιοχές αυτές βρέθηκαν αγγεία που μιμούνται τα σχήματα ή/και τη διακόσμηση των εισαγμένων κορινθιακών αγγείων. Κάποια, βέβαια, από αυτά μπορεί να μιμούνται κορινθιακά πρότυπα, δεν απομακρύνονται, όμως, από την τοπική τους παράδοση. Υπάρχουν, όμως, και αγγεία, τα οποία μιμούνται τόσο πιστά τα κορινθιακά, που είναι δύσκολο κάποιες φορές να γίνει διάκριση ανάμεσα σε εισαγμένο ή τοπικό προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση το μοναδικό στοιχείο, που βοηθά την έρευνα, είναι η σύσταση του πηλού και η τεχνογνωσία της όπτησης. Για τις τόσο πιστές μιμήσεις έχει προταθεί, επίσης, πως ίσως να κατασκευάστηκαν από μετανάστες ή περιοδεύοντες κεραμείς, οι οποίοι ήρθαν από την Κόρινθο στις περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου, και χρησιμοποιώντας τους πηλούς της εκάστοτε περιοχής έφτιαχναν αγγεία, όπως είχαν διδαχθεί στα κορινθιακά εργαστήρια.

Στη Μεθώνη, στο λεγόμενο «Υπόγειο», βρέθηκαν κοτύλες τοπικού εργαστηρίου που μιμούνται αρκετά πιστά ως προς το σχήμα και τη διακόσμηση τις πρωτοκορινθιακές κοτύλες, οι οποίες εισάγονταν στην περιοχή από την Κόρινθο, ενώ από την ακρόπολη του οικισμού προέρχεται ένας κρατήρας με παράσταση ζώων σε μετόπες στην κάθε όψη, που αποτελεί πιθανόν μίμηση κορινθιακών έργων.

Στον οικισμό στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης βρέθηκαν όστρακα αγγείων που μιμούνται τα αντίστοιχα κορινθιακά. Βρέθηκαν όστρακα κρατήρων, τα οποία αποτελούν καθαρά τοπικά προϊόντα και ως πρότυπο σχήματος είχαν τον κιονωτό κορινθιακό κρατήρα. Ακόμη, από το νεκροταφείο του οικισμού προέρχεται ένα σύνολο 13 ντόπιων αγγείων, από τα οποία τα 6 είναι κοτύλες διαφόρων μεγεθών. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες, οι οποίες είναι δύσχρηστες, κάποιες μεσαίου μεγέθους και κάποιες μικκύλες. Μεταξύ τους υπάρχουν βασικές διαφορές τόσο στο σχήμα όσο και στη διακόσμηση: κοτύλες με γραμμίδια στο χείλος, κοτύλες με γάνωμα στο μεγαλύτερο μέρος τους σώματός τους και μελαμβαφείς κοτύλες. Αυτά τα αγγεία μιμούνται πιστά το σχήμα της κορινθιακής κοτύλης, ωστόσο η διακόσμηση τους επηρεάζεται από την τοπική παράδοση.

Στο νεκροταφείο της Σίνδου, όπως και σε αυτό της Πολίχνης, βρέθηκε κοτύλες, που μιμούνται αντίστοιχα κορινθιακά πρότυπα. Έχουν αδιαμόρφωτο χείλος, ψηλό σώμα, δακτυλιόσχημη βάση, φέρουν μελανό υάλωμα και χρονολογούνται μεταξύ 550-520 π.Χ. Επίσης, στο νεκροταφείο της Σίνδου τα σχήματα των τοπικών εξαλείπτρων αποτελούν δάνειο από την Κόρινθο, η διακόσμησή τους, όμως, επηρεάζεται κυρίως από τα ιωνικά εργαστήρια.