Συνεργάτες

Επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος:

Ελένη Μανακίδου

Αναπλ. Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Τομέας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

 

Κείμενα ιστοτόπου:

Ελένη Μανακίδου 

Αναπλ. Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Τομέας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

 & Χριστίνα Παγώνη

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Τομέας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

 

Σχεδιασμός & διαχείριση ιστοτόπου:

Νίκος Κατσικαρίδης

Υποψήφιος Διδάκτορας Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τομέας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.  

& Τάσος Μπεκιάρης

Υποψήφιος Διδάκτορας Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τομέας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.