Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Ελένη Μανακίδου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Paths/αρ. 90784

1. «New Perspectives in the Study of Pottery Assemblages from Settlements and their Cemeteries in Central Macedonia during the Archaic Period», στο: D. Rodriguez-Pérez (επιμ.), Greek Art in Context (Ashgate Publishing, Farnham υπό έκδοση).

2. «Protocorinthian and Corinthian Ceramic Imports in Macedonia: Different people, different tastes?», στο: S. Gimatzidis – M. Pieniazek – S. Votruba (επιμ.),Archaeology Across Past and Present Borders. Fragmentation, Transformation and Connectivity in the North Aegean and the Balkans during the Late Bronze and Early Iron Age (Βιέννη, υπό έκδοση).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ελένη Μανακίδου

1. Greek Art in Context. Archaeological and Art Historical Perspectives (Taylor & Francis, Abington υπό έκδοση), Διεθνές Συνέδριο, Εδιμβούργο, 7-9/4/2014 (διοργάνωση: School of History, Classics and Archaeology at the University of Edinburgh) ανακοίνωση με τίτλο: «New perspectives in the study of pottery assemblages from settlements and their cemeteries in Central Macedonia during the archaic period».

2. European Association of Archaeologists 20th Annual Meeting (διοργάνωση: European Association of Archaeologists και Istanbul Technical University), Session T01: Connecting Seas - Αcross the Borders. S010 Archaeology Across Past and Present Borders: Fragmentation, Transformation and Connectivity in the North Aegean and the Balkans During the Late Bronze and Early Iron Age, Κωνσταντινούπολη, 10-14/9/2014, ανακοίνωση με τίτλο: «Protocorinthian and Corinthian Ceramic Imports in Macedonia: Different people, different tastes?».

3. Archeologia della produzioni ceramiche nel mondo antico: spazi, prodotti, strumenti e tecniche (διοργάνωση: Università degli Studi di Genova), Γένοβα 1-2/12/2014, ανακοίνωση με τίτλο: «Pottery imports and local production in ancient Macedonia during the archaic and classical periods».

4. Ε. Μανακίδου, Τ. Μπεκιάρης, Ν. Κατσικαρίδης, Χ. Παγώνη, Paths: ερευνητικό πρόγραμμα για τη διακίνηση κορινθιακής και αττικής κεραμικής στους οικισμούς του Θερμαϊκού κόλπου. Αξιοποίηση και ψηφιακή προβολή αρχαιολογικών δεδομένων, Ανακοίνωση στο πλαίσιο της 29ης επιστημoνικής συνάντησης για Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλονίκη 3-5 Μαρτίου 2016.